Znieczulenie

Znieczulenie


Znieczulenie miejscowe powierzchniowe wykonywane za pomocą żelu.

Służy do znieczulenia błony śluzowej i tkanek na niewielkiej głębokości. Można wykonywać w nim drobne zabiegi chirurgiczne, takie jak nacięcie ropnia lub stosować je przed właściwym znieczuleniem podawanym za pomocą strzykawki.

Znieczulenie miejscowe nasiekowe i przewodowe wykonywane nowoczesnym systemem The Wand Plus™. 

Jego konstrukcja, wygląd i działanie pozwalają na wyeliminowanie stresu związanego używaniem klasycznej strzykawki. Urządzenie to umożliwia bardzo powolne podawanie środków znieczulających – płyn jest wchłaniany miejscowo, a nie wtłaczany pod dużym ciśnieniem (jak w klasycznych strzykawkach), komputer dozuje podawany płyn z precyzja, która jest nieosiągalna przy ręcznym podawaniu. Eliminuje to ból powodowany „rozpychaniem” się środka znieczulającego w tkankach oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia wstrząsu w wyniku podania środka znieczulającego do naczynia krwionośnego.

Znieczulenie miejscowe nasiekowe i przewodowe podawane za pomocą strzykawek typu Carpula z igłami o niewielkich średnicach (0.3 – 0.4mm).. 

Stosujemy znane i sprawdzone środki znieczulające produkcji niemieckiej – Ubistesin i Ubistesin forte.
Charakteryzują sie one doskonałym znoszeniem bólu, długim działaniem oraz bezpieczeństwem dla
pacjenta – fabrycznie pakowane są w gotowe, jednorazowe naboje.

 

 

 

Telefon: 697 697 723
E-mail: kontakt@stomatolodzy-bydgoszcz.pl

ue
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.